Aile İçi İletişim Sorunları ve Çözümleri

Aile içi iletişim, aile fertlerinin birbirlerine sözel ya da çeşitli yöntemlerle vermiş oldukları mesajlara verilen bir isimdir. Aile fertleri arasındaki iletişimde anne ve babaya özellikle çok iş düşmektedir. Çünkü çocuklar gelecekte anne ve babalarını kendilerine model olarak alacaklardır. Daha sonra kendi aileleri olduğunda sizden gördükleri ve edindikleri tecrübelerle iletişim kuracakları için, aile fertleri arasındaki iletişimde anne ve babanın rolü çok önemlidir.

Aile içerisinde etkili bir iletişim kurulabilmesi için fertlerin karşılıklı olarak birbirlerinin düşüncelerini saygı duymalı ve anlamaya çalışılmalıdır. Aile fertleri arasında geliştirilen işbirlikleri, yardımlaşmalar ve paylaşmalar çocuklara kendi görevlerini ve nelere dikkat etmesini gösterebilmek için oldukça önemlidir. Aile içi iletişim güçlü olduğu bir ailede yetişen bireyler daha özerk ve daha bağımsız, kendine güvenen ve gelişime açık bireyler olarak yetişeceklerdir. Bakış açısı genişleyecektir, duygu ve düşüncelerini aktarmada zorlanmayacak ve kendilerini daha rahat ifade edebileceklerdir.

Aile İçi İletişim Sorunları

aile içi iletişim

Çocuklarınızın okulda yaptıklarını sizlere özgürce anlatabilmesi, bir birlerinize kısa notlar bırakmanız, birlikte alış veriş yapılması, günlük kısa konuşmalar, hal hatır konuşmalar günlük olaylardır. Aile fertleri birlikte olduklarında zamanlarının çoğunu TV izlerler. Bu esnada iletişim olmayacağı için aile içi iletişim sorunları yaşanabilir. Ancak birlikte izlediklerinizi yorumlamak, gündemdeki konular hakkındaki fikirlerinizi paylaşmak, kendiniz duyduğunuz haberleri aile fertleriyle paylaşmak aile içi iletişimi güçlendirecektir.

İnsanlar gün içerisinde yaşadıkları kötü olayları, düş kırıklıklarını, duygu bozukluklarını, insanlarla gerçekleştirdikleri olumlu olumsuz durumları, aile fertleri ile tam anlamıyla paylaşmak istemezler. Bu durumda da hissettikleri duygular ve edinmiş oldukları düşünceler sessizce geçiştirilmektedir. Bu durum hem aile içi iletişimi sekteye uğratır hem de insanları kendi içine kapanık bireyler haline getirebilir.

Aile içi iletişim ne kadar zayıflarsa ve azalırsa aile fertlerinin diğer insanlarla gerçekleştirecekleri ilişkiler ve iletişimlerde zayıflar. Aile içindeki iletişimin azalması durumunda insanların dertlerine anlatacakları başka kişilere ihtiyaç duyarlar. Bu şekilde anne ve babalar kendi arkadaşlarıyla, çocuklarda kendi arkadaşlarıyla duygu ve düşüncelerini paylaşacaklardır ve aile içi iletişim tamamen sonlanacaktır. Ayrıca ev dışına çıkan iletişimde bireysel çıkarlar ön plana çıkacaktır ve başka fikirler ortaya gireceği için çeşitli karmaşıklıklara yol açacaktır. Bu durumda aile fertlerinin birbirlerine yabancılaşmasına yol açabilir.

Aile fertleri birbirlerinden yabancılaştıkça fertlerin davranışlarında değişiklikler, fertler arası kıyaslamalar ve gruplaşmalar ortaya çıkabilir. Anne-oğul, baba-kız ya da çocuklar kendi arasında gruplaşma yoluna gidebilirler. Bu şekilde aile içi iletişim tamamen bozulacaktır. Aile içi iletişimde meydana gelen problemler fertler arasında tartışmalar, kavgalara ve hatta daha ciddi problemlere yol açacaktır. Aile fertlerinin daha çabuk öfkelenmesine, sorgulamadan/soruşturmadan suçlamaya başlamasına, şiddete başvurmasına yol açacaktır.

Aile İçi İletişim Sorunları Çözümü İçin Neler Yapılabilir?

aile ici iletisim problemlerinin cozumleri

Aile içi iletişim sorunları çözümü için aşağıdaki tavsiyeleri uygulayarak ilerleyen süreçlerde daha ciddi sorunlar oluşmasının ve geri dönülmeyecek yollara girilmesinin önüne geçebilirsiniz.

 • Aile fertleri arasında eşitliğe özen göstermelisiniz.
 • Aile içi iletişim kurarken arkadaşça, karşıdakini tam anlamıyla saygıyla ve anlayarak dinlemeye özen gösterin
 • Aile içi disiplini tertip ederken kimseyi incitmemeye, şefkatli olmaya ve ilkeli bir aile yapısı oluşturmak için hep birlikte çapa sarf edin
 • Eşler arasındaki iletişimi ve anlayışı güçlendirerek çocuklarınızın gelişimine yardımcı olabilirsiniz.
 • Aile içi empatiyi geliştirerek, aile fertlerinin birbirlerini daha sağlıklı ve daha kolay bir şekilde anlayabilirsiniz.
 • İletişim kurarken saygılı ve anlayışlı bir tavır takınmalısınız
 • İletişim esnasında saydam ve şeffaf olmak, aile içi iletişimi güçlendirir.
 • Sorunlarınız varsa sorunlarını anlatırken somut bir tavır takının ve sorunlarınızı yorum katmadan olduğu gibi anlatın.

Çocuklarla İletişim Kurarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

cocuklarla iletişim

Anne ve baba olarak çocuklarınızla kuracağınız iletişimlerde bazı durumlardan kaçınmanız, çocuklarınızla daha sağlıklı iletişim kurmanıza yardımcı olacaktır. Aile içi iletişim için çocuklarınızla iletişim kurarken aşağıdaki durumlardan kaçınmanız gerekmektedir.

 • Çocuklarınıza emir vererek iletişim kurmayın
 • Çocuklarınızla kuracağınız iletişimlerde gözdağı vermemelisiniz, çocuklarınızın görüş ve düşüncelerini dinleyerek onlara saygı duymalısınız
 • Çocuklarınızı yargılarken, eleştirirken ve suçlarken aşırı dikkat edin, çünkü ters tepebilir. Bu durumlarda çocuklarınıza nasıl değer verdiğiniz, ona güvendiğinizi hissettirin
 • Çocuğunuzu aşırı övmeden kaçınmalısınız
 • Çocuklarınız çeşitli lakaplar takmamalısınız ve alay etmekten kaçınmalısınız
 • Çocuklarınızın kendilerini ifade edebilmesi için gerekli ortamları oluşturun

Would you like to share your thoughts?