Beden Dismorfik Bozukluğu Nedir?

Beden Dismorfik Bozukluğu rahatsızlığına sahip olan bireylerin genellikle çok büyük fiziksel kusurları yoktur. Ancak bu rahatsızlık insanların yok denecek kadar küçük olan fiziksel kusurlarının diğer insanlar tarafından görülebileceğini ve bu nedenle de çirkin olduğunu düşüneceklerini zannederek kusurlarını çok büyük olarak görürler. Bu nedenle de kusurları çok küçük olsa da bu kusurlarından nefret ederler ya da bu kusurlarını diğer insanların görünüşleriyle kıyaslayarak rahatlamaya çalışırlar.

Vücuttaki en ufak bir kusuru büyüterek bir problem haline getirilmesini beden algısı bozukluğu denmektedir. Bu bozukluk takıntı haline geldiğini için obsesif kompulsif bozukluk olarak da sayılabilir. İnsanlar dış görünüşlerini takıntı haline getirebilirler ve vücutlarındaki en ufacık problemler onlar için büyük problemlere yol açabilir. İnsanlar kusurlu olduklarını düşündüklerinde günlük yaşantısı, okul ve iş hayatı, ilişkileri olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu nedenle de çeşitli ruhsal ve fiziksel sıkıntılarla karşı karşıya kalırlar.

Beden Algısı Bozukluğu yaklaşık olarak her 100 kişiden ikisinde görülmektedir. Psikolojik bir rahatsızlık olan bu hastalık genellikle dış görünüşlerine çok dikkat eden kadınlarda ortaya çıkmaktadır. Bu psikolojik sorun ergenlik döneminde ve genç yetişkinlik dönemlerinde ortaya çıkmaktadır. Bu dönemdeki insanlar görülme sıklı ise %12’dir.

Beden Dismorfik Bozukluğu Nedenleri Nelerdir?

Beden Dismorfik Bozukluğu

Bireylerin bedenleri ile algılama problemleri varsa beden dismorfik bozukluğuyla karşı karşıya olabilir. Bu problemle birlikte tüm algılama problemlerinin ortaya çıkmasında benlik saygısının olmaması, yeme bozuklukları, obezite, depresyon gibi çeşitli problemler etkilidir. Ayrıca genel olarak Beden Dismorfik Bozukluğu nedenleri şu şekilde sıralanabilir.

Genetik Etkenler

Psikolojik rahatsızlıkların ortaya çıkmasındaki en önemli nedenlerden bir tanesi genetik aktarımdır. Beden algısı probleminin ortaya çıkmasında da genetik aktarım etkilidir. Bireylerin aile fertlerinde ya da birinci dereceden akrabalarında bu rahatsızlık mevcutsa bireyde de bu rahatsızlığın görülmesi muhtemeldir.

Çevresel Etkenler

Toplumun güzel kadın ya da yakışıklı erkek algısı insanları sürekli olarak mükemmel olmaya, fit bir vücuda sahip olmaya ya da vücut ölçülerinin orantılı olması gibi çeşitli durumlara sürüklüyor. Bu özelliklere sahip olmayan insanların kendilerinde bir sorun olduğunu düşünmesine ve kendilerini çirkin hissetmesine neden olabiliyor. Ayrıca diğer insanların alaylı ve dalga geçilen yorumları da beden algısı bozukluğuna neden olabilir.

Özgüven Eksikliği

Kişilerin özgüvenlerinin düşük olması, kendilerini yetersiz hissetmelerine ve dış görünüşlerini takıntılı hale getirmelerine neden olmaktadır.

Çeşitli Psikolojik Problemler

İnsanlarda meydana gelen depresyon, yeme bozuklukları, anksiyete bozuklukları gibi çeşitli psikolojik sorunlarda insanların dış görünüşlerini takıntı haline getirmelerine neden olabilir.

Beden Dismorfik Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?

Beden Dismorfik Bozukluğu olan insanlar gösterdikleri belirtiler şunlardır.

  • İnsanlar sürekli olarak kusurlu olarak gördükleri bölgeyle ilgilenirler
  • Gün içerisinde aynı karşındaki gereğinden çok fazla zaman geçirirler
  • Saç şekillerini, rengini ya da makyajlarının şeklini sürekli olarak değiştirirler
  • Çevrelerindeki insanlara sürekli olarak “Nasıl Görünüyorum?” sorusunu sorarlar
  • Kusurlu bölgelerinin nasıl göründüğü hakkındaki çevrelerindeki insanlardan bilgi almaya çabalarlar
  • Bu problemle karşı karşıya olan bireyler sürekli olarak makyajlarına, kılık kıyafetlerine ve saç şekillerine çok dikkat ederler. Bu durumlarda meydana gelen en ufacık bir problemi hemen düzeltmek isterler. Bunun nedeniyse kusurlarını bu durumlarla yok edeceğini düşünmesidir.
  • Dış görünüşlerini takıntı haline getirdiklerinden yalnızlaşmayı tercih edebilirler. Arkadaşlarıyla ya da diğer insanlar vakit geçirmek istemezler. Genellikle sosyalleşmekten kaçınırlar.

Beden Dismorfik Bozukluğu Tedavisi

Beden Dismorfik Bozukluğu Tedavisi

Beden Dismorfik Bozukluğu tedavisi için genellikle bir psikoloğa başvurulması gerekir. Çünkü bu durumun asıl sebebi psikolojiktir. İnsanlar dış görüntülerini takıntı haline getirdikleri için bu sorunlarının psikolojik sebeplerden dolayı ortaya çıktığın farkına varmazlar. Kusurlarını tedavi ettirmek isteyen bireyler psikologlara başvurmak yerine genellikle estetik cerrahlarına, dermatoloji uzmanlarına ya da diyetisyenlere başvururlar. Fakat bu uzmanlardan alacakları tedaviler sonucunda da istedikleri mükemmel bir görünüme kavuşamayacakları için daha da takıntılı hale gelebilirler. Bu nedenle bu rahatsızlıkla karşı karşıya olduğunuzu düşünüyorsanız kesinlikle ilk olarak psikologlara başvurmalısınız.

Psikologların beden algısı bozukluğu rahatsızlığı için bu durumun altında yatan sebebi araştırmaya başlamasıyla tedavi süreci başlar. Elde edilen sonuçlar neticesinde en uygun tedavi süreci planlanır. Genellikle bilişsel davranışçı terapi ile bu rahatsızlığın üstesinden gelinmeye çalışılır. Bu terapide insanların kusurlu buldukları yerle ilgili algı problemlerinin düzeltilmesine yardımcı olunur.

Beden algısı probleminin ortaya çıkmasında başka bir psikolojik rahatsızlık yatıyorsa, psikologlar ilk olarak o psikolojik sorun tedavi edilmesine yardımcı olur. Bu süreçte kişinin özgüven kazanması ve özsaygısının yerine gelmesine yardımcı olunur. Bu şekilde beden algısı bozukluğu kendiliğinden ortadan kalkar.

Would you like to share your thoughts?