Erteleme Hastalığı Nedir?

Erteleme hastalığı tıp dilinde “Procrastination” olarak adlandırılmaktadır. Bu hastalık bireyin yetiştirmesi gereken işleri sonraya bırakmasına, yapmaktan kaçınmasına ya da sürekli olarak ertelemesine yol açar. Bu hastalıkla karşı karşıya olan bireyler bir şeyi yapmak için eyleme geçmek yerine kendilerine bahane uydururlar ve sürekli olan işi yapmamak için kaçış yolu ararlar. Bu nedenle bireylerin iş, okul ve sosyal hayatı olumsuz yönde etkilenir. Bu yüzden hastaların bu durumdan kurtulabilmek için ya da bu durumlarla başa çıkabilmeleri için psikologlara başvurarak yardım almaları gerekir.

Bireyin yapması gereken bir işi, zamanı, imkanı, gücü ve enerjisi olmasına rağmen bir ya da daha fazla şekilde ertelemesine ya da işi yapmaktan kaçınması durumu Erteleme hastalığı olarak ifade edilir.  Bu hastalık bireyin günlük sorumluluklarını da ertelemesine yol açabilir. Bu şekilde bireyler sürekli bir şeyleri ertelediklerinden dolayı iş, okul ve sosyal yaşantılarında çeşitli problemlerle karşı karşıya kalabilirler. Erteledikleri işleri yetiştirmeleri gereken zaman geldiğinde ise sinirli ve öfkeli bir yapıya bürünürler. Bunun sonucunda da yapmaları gereken işi kabataslak ya da önemsizce yaparlar. Bu durumda bireyin işi iyi yapamamasına ya da başarısız olmalarına neden olabilir.

Erteleme sorunu günümüzde yayın olarak görülmektedir. Bu durum her yaştaki bireylerde gözlemlenmektedir. Erteleme eğilimine sahip olan bireyler genellikle çevrelerindeki kişiler tarafından uyuşuk, savsak, rahat ya da üşengeç olarak tanımlanırlar. Genellikle motivasyon eksikliği gibi birçok farklı nedenden dolayı ortaya çıkan bu durum bireyin yapılması gereken işi önemsiz bulmasına ve ertelemesine yol açar.

Erteleme Hastalığı Nedenleri Nelerdir?

Erteleme Hastalığı Nedenleri

İnsanlar çeşitli nedenlerden dolayı bazı işlerini erteleyebilirler. Bu normal bir durumdur. Ancak ertelediğimiz işler giderek çoğalıyor ve günlük rutinlerinizi sekteye uğratıyorsa bu durumda Erteleme hastalığıyla karşı karşıya olabilirsiniz. Bu rahatsızlığa yol açan bazı Erteleme Hastalığı Nedenleri şunlardır.

  • Motivasyon eksikliği
  • Zamanlamayı kötü ayarlama ya da kötü bir zaman yönetimi
  • Mükemmeliyetçi kişilik
  • Başarama kaygısı ya da korkusu
  • Kişilik özelliklerine uygun olmayan ya da tamamen aykırı olan iş seçimi
  • Bilgi eksikliği
  • Başladığı bir işi bitireme korkusu
  • Yapması gereken işin nasıl yapılacağını bilmemek
  • Yapacağı iş için kendini yetersiz görme

Erteleme Hastalığı Nasıl Geçer?

Erteleme Hastalığı Nasıl Geçer?

Psikolojik sorunların birçoğunun tedavisinde olduğu gibi erteleme sorunun tedavisinde de ilk olarak bireyin hasta olduğunu kabul etmesi ve tedavi için çaba göstermesi gerekmektedir. Daha sonra Erteleme hastalığı tedavisi için psikologlar başvurarak yardım alabilirsiniz. Psikologlar hastalığın tedavisi için ilk olarak hangi nedenlerin bireyin yapacaklarını ertelemesine neden olduğunu araştırırlar. Daha sonra belirlenen nedenlerin ortadan kaldırılması için gereken tedavi süreci planlanarak birey tedavi edilir. Hastalığın tedavisinde bireyin inançlı olması ve aldıkları kararların arkasında durması oldukça önemlidir.

Hasta birey ilk başlarda kendisine uygun ve kolaylıkla uygulayabileceği plan yaparak; günlük ve saatlik ve haftalık planlar yapmalıdır ve bu planlara uymalıdır. Yapacağı işleri önem sırasına göre sıralayarak önemli işleri öncelikli olarak halledebilir. Optimum bir süre içerisinde işi hallettiğinde, hasta bireyin sahip olduğu mükemmeliyetçi kişilik özelliği bireyi daha da motive edecek ve kişinin özgüveninin artmasına yardımcı olacaktır. Bu şekilde diğer işleri yapmak için gereken motivasyonu kendinde bularak diğer işlere yoğunlaşacaktır.

Erteleme Hastalığı İle Nasıl Başa Çıkılır?

Erteleme Hastalığı İle Nasıl Başa Çıkılır?

Bir işe başlarken sürekli olarak işi erteleyen ya da işe başlamaktan kaçınan bireylerin bu durumla başa çıkabilmesi için yapmaları gereken ilk olarak korkularıyla yüzleşmektir. Birey, işleri yapmasını engelleyen ve sürekli ertelemesine neden olan sebebin üzerine giderek bu durumla başa çıkmaya başlayabilir.

Erteleme hastalığı olan bireyler işleri yapacakları zaman işi ertelemelerine neden olan telefon, televizyon ya da tablet gibi çeşitli dikkat dağıtıcı nesneleri, işe başlamadan en az 10 dakika önce kapatmalıdır. Ya da işi yaparken kendilerinden uzak tutmalıdırlar. Ayrıca yapacakları işin mükemmel olması gerekmediğini anlamalar lazım. Çünkü hayatta hiçbir şeyin tam olarak mükemmel olması gibi bir durum yoktur.

İnsanlar işlerini ertelememek istiyorlarsa zamanları iyi şekilde yönetmelidirler. Kişi gün içinde en verimli olduğunu düşündüğü vakitlerde yapması gereken işleri yapmalıdırlar. Çünkü bu vakitlerde yapacakları işe odaklanabilirler ve bu vakitlerde motivasyonu yüksek olacağından işi ertelemeden tamamen bitirebilirler. Tüm bu durumlar dikkat ederek zaman içinde işlerinizi hiçbir şekilde ertelemeye ve tam zamanında yapmaya başlayabilirsiniz.

Would you like to share your thoughts?