Misophonia (Mizofoni) Nedir?

Misophonia hastalığı, bireyin çeşitli seslere karşı aşırı derece hassas olmasını ifade eder. Sesten nefret etme hastalığı olarak da bilinen bu rahatsızlık, bireyin bazı sesleri duyduğunda aşırı derecede rahatsız olmasına ve bunun sonucunda öfkelenmesine, iğrenmesine ya da korkuya kapılmasına yol açar. Bu rahatsızlık dünya genelinde yüz kişiden yirmisinde görülmektedir. Genellikle bu rahatsızlık tek başına görülse de bazı durumlarda depresyon, obsesif kompulsif bozukluklar gibi çeşitli hastalıklarla da birlikte görülebilir.

Misophonia hastalığı Türkçeye Mizofoni hastalığı olarak çevrilmiştir. Bu hastalık bireylerin bazı seslere karşı hassas olması yol açar. Bu seslere hapşırma, öksürme, ağız şapırdatma, nefes alırken çıkan sesler, saat sesi, kapı gıcırdaması gibi birçok farklı ses örnek olarak gösterilebilir. Nedeni tam olarak bilinmese de bu sesler bazı insanların aşırı derece rahatsızlanmasına, öfkelenmesine, korkmasına ya da çeşitli duygulara kapılmasına neden olur. Birey bu sesleri duymamak için kendini soyutlayabilir, sosyal yaşantıdan uzaklaşarak kendini yalnız bırakabilir.  Buda bireyin daha ciddi problemlerle karşı karşıya kalmasına yol açabilir. Bu nedenle Mizofoni hastalığına sahip bireylerin öncelikle hasta olduklarını kabul etmesi ve sonrasında tedavi olması gerekir.

Misophonia Neden Olur?

Misophonia Neden Olur?

Misophonia hastalığı tam olarak neyden kaynaklandığı bilinmemektedir. Ancak beyindeki çeşitli problemlerin ve bazı fiziksel etkenlerin bu rahatsızlığa yol açtığı düşünülmektedir. Bu nedenle hastalığın psikolojik ve nörolojik problemlerden ortaya çıktığına inanılmaktadır. Bu nedenlere ek olarak bazı psikolojik rahatsızların Misophonia nedenleri arasında yer almaktadır. Bu rahatsızlıklar şunlardır.

  • Obsesif kompulsif bozukluk
  • Anksiyete bozuklukları
  • Tourette sendromu

Misophonia Belirtileri Nelerdir?

Misophonia Belirtileri Nelerdir?

Mizofoni hastalığıyla karşı karşıya olan bireyler rahatsızlıklarını tetikleyen sesleri duyduklarında sanki kendilerini sosyal krampla karşılaşmış gibi hissederler. Bu sesler devam ettikçe ve şiddeti artıkça hasta birey oto kontrolünü kaybedebilir ve çevrelerindeki kişi ya da nesnelere zarar verebilirler, şiddet gösterebilirler. Bu hastalıklar karşı karşıya olan bireyler bazı belirtiler göstermektedirler. Genel olarak Misophonia Belirtileri şunlardır.

  • Rahatsız oldukları sesleri duyduklarında kulaklarını kapatma ya da sesi duydukları ortamdan uzaklaşma
  • Rahatsız oldukları seslerle karşı karşıya kaldıklarında gergin, sinirli, endişeli ya da sıkıntılı davranışlar sergileme
  • Sesler kesilmeden devam ettikçe ve hasta birey oradan uzaklaşamıyorsa göğüs kafesinde sıkışma gözlemlenebilir
  • Gündüzleri hayat akışı içerisinde ortaya çıkan seslerden dolayı sürekli stres altında olma, gece ise sessizlik nedeniyle gereğinden fazla huzurlu olma
  • Bebek ya da çocukların ağlamalarına karşı aşırı tepki gösterme veya tahammül edememe
  • Bazı nesnelere ritmik olarak vurulmasıyla çıkan seslerden dolayı aşırı rahatsız olma
  • Duydukları seslerden dolayı işe, okula gitmemek ya da dışarı çıkmamak

Yukarıda bahsettiğimiz durumlar çoğu insanda zaman zaman gözlemlenebilir. Ancak bu belirtileri sık sık gözlemliyorsanız ve bu seslere karşı gereğinden fazla tepki veriyorsanız mizofoni hastalığıyla karşı karşıya olabilirsiniz. Bu nedenle tedavi için bir psikoloğa ya da uzman hekimlere başvurmalısınız.

Misophonia Nasıl Geçer?

Misophonia Nasıl Geçer?

Misophonia hastalığı tedavisi için henüz kesinleşmiş bir tedavi yöntemi yoktur. Ancak konu üzerine yapılan birçok farklı araştırma vardır ve çoğu hayla devam etmektedir. Bu hastalığın tedavisi için ilk olarak hasta bireyin rahatsız olduğu ya da nefret ettiği seslerin araştırılması ve bu seslerden neden bu kadar etkilendiği araştırılır. Daha sonra sesleri duyduğunda ortaya çıkan problemlerle başa çıkabilmesinin öğretilmesi için bireye terapilerle yardımcı olunabilir. Mizofoni hastalığı tedavisi için şu yöntemlere başvurulabilir.

Bilişsel Davranışçı Terapi

Bireyin çeşitli seslere karşı olan hassasiyetinin neyden kaynaklandığını bularak, bireyin bu seslere karşı daha olumlu düşünmesine yardımcı olunarak, bireyin sesleri duyduğundaki tepkilerinin değiştirilmesi sağlanır.

Duyarsızlaştırma Terapisi

Ses terapisi olarak da adlandırılan duyarsızlaştırma yönteminde, kulaklara ya da tedavi hizmeti verilen odaya yerleştirilen çeşitli özel ses jeneratörleri ile terapi hizmeti verilir. Birkaç ay süren bu terapi sonucunda bireyin işitme üzerine olan hassasiyetinin ortadan kaldırılmasına yardımcı olunur.

Yeniden Eğitme Terapisi

Hasta kişinin, kendisini rahatsız eden seslere karşı duyarsız kalmalarına yardımcı olan bu terapi, rahatsız eden seslerin kulağa daha güzel gelmesine için uygulanır. Böylece beyinde işitme merkezlerindeki problemlerin giderilmeye çalışılır.

Yaşam Tarzında Değişiklikler Yapma

Hasta bireyin, rahatsız olduğu sesleri duyduğunda neler yapması gerektiğini, verdiği tepkileri kontrol edebilmesi için tüm tekniklerin öğretilmesini ifade eder. Terapi süresince bireyin sakinleşmesine yardımcı olan sesler ya da müziklerden yardım alınır. Bireyin nefret ettiği ya da rahatsız olduğu seslere karşı yaşam tarzında yapacağı ufak değişiklerle bu seslerin etkilerini ortadan kaldırabilirler.

Would you like to share your thoughts?