Pankreas Kanseri Belirtileri ve Evreleri Nelerdir?

İlk üç aşamada tercih edilen pankreas kanserinde en etkili tedavisi cerrahidir. Bu nedenle hastalığı değerlendirirken göz önünde bulundurulan en önemli kriter hastanın cerrahi müdahale için uygun olup olmadığıdır. Bu sorunun cevabı çok önemli çünkü tek etkili tedavi cerrahidir.

 

Hastalığın ilk üç aşamasında uygulanan tedavi zaten cerrahi tedavidir.

Ancak son 10-15 yılda ortaya çıkan neoadjuvan tedavi adında bir kavram ortaya çıkmıştır. Bu anlayışa göre, hastalar cerrahi tedaviye uygun olsalar bile, benimsenen yaklaşım, bir süre kemoterapi uygulandıktan sonra ameliyatın yapılmasıdır.

 

İlk üç aşamada uygulanan ilk iki tedavi yöntemi ya direkt cerrahi ya da ameliyat öncesi kemoterapi ve ardından cerrahidir.

 

Ancak Evre 4 denilen hastalığın artık bulunduğu bölgede sınırlı olmayıp uzak organlara yayıldığı durumda, sistemik

tedavi, yani kemoterapi devreye giriyor.

 

Geçmişte Evre 4 hastalığının tedavi edilemez olduğu düşünülüyordu; bununla birlikte, şu anda kullanılan kemoterapi ilaçları o kadar çeşitli ve etkili hale geldi ki, kemoterapi yoluyla bu hastaların önemli bir bölümünü ameliyat edilebilecekleri aşamaya geri döndürülebiliyor.

 

Cerrahi tedavi olasılığını artırabilir mi?

 

Bu en önemli hususlardan biridir. Aslında son zamanlarda yapılan çalışmalar, daha önce kemoterapi almış hastalarda onkolojik sonuçların daha iyi olduğu ve cerrahinin de teknik olarak daha mümkün olduğu görülmektedir.

 

Pankreas kanseri cerrahisinde kapalı ameliyat mümkün müdür?

 

Pankreas kanseri ameliyatlarında kapalı ameliyatların sıklığı artmaya başladı. Deneyimli merkezlerde deneyimli ekipler, pankreas ameliyatlarının neredeyse tamamını kapalı yöntemle yapabilmektedir.

Kapalı yöntemler laparoskopik ve robotik cerrahi yöntemlerdir.

 

Pankreas kanserine yönelik hemen hemen tüm ameliyatlar bu iki kapalı yöntemle yapılabilmektedir.

 

Pankreas kanserinden kurtulmak mümkün mü?

 

Çok iyi bildiğiniz gibi geçmişte bu sorunun cevabı çoğunlukla “hayır” idi. Şimdi, mümkün. Mevcut tedavi seçenekleri ve cerrahi tedavideki gelişmeler sayesinde hastaların neredeyse %40’ında beş yıldan fazla bir yaşam beklentisine ulaşabiliyoruz.

Yani artık bunun tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu söyleyebiliriz.

 

Ameliyat dışında yöntemler kullanılabilir mi?

 

Ameliyat dışında tercih ettiğimiz, ameliyattan bağımsız olarak tedavinin de en önemli faktörlerinden biri olan sistemik tedavi yani kemoterapi; ve bazı durumlarda radyasyon tedavisi eklenebilir. Bunlar genel olarak pankreas kanseri için üç ana tedavidir.

 

Pankreas kanseri metastaz yaptığında hayatta kalma şansı var mı?

 

Evet, vardır. Kemoterapi ilaçlarıyla tedaviye çok iyi yanıt veren ve bu yanıtı sürekli olarak sürdüren hastaların olduğu görülmektedir. Evre 4 olsa bile çok iyi sonuçlar aldığı durumlar vardır.

 

Pankreas kanseri tedavisinde en iyi doktor kimdir?

 

Artı İstanbul Cerrahi Grubu bünyesindeki Karaciğer, Safra Yolları ve Pankreas Cerrahisi ekibi bu konuda özelleşmiş hekimler tarafından oluşturulmuştur. Uygulamalarında, tüm pankreas kanseri tanısı alan hastalar tedavi öncesinde ve sonrasında multidisipliner toplantılarda yani tümör konseylerinde değerlendirilir. Bu toplantılara, pankreas cerrahisi ekibine ek olarak, pankreas kanseri konusunda tecrübeli olan tüm branş hekimleri dahil olurlar. Bununla beraber, hastaların ikinci bir görüş alma konusundaki isteklerini olumlu karşılanır ve desteklenir.

Would you like to share your thoughts?