Gelişim Bozuklukları Nelerdir?

Gelişim bozuklukları, erken çocukluk döneminde ortaya çıkan, çocukların kendi yaş grubundaki çocuklara göre zihinsel, fiziksel ve duygusal gelişimlerinin aynı durumunda olmamalarıyla ortaya çıkar. Gelişim bozuklarının neler olduğu ve tedavileri hakkındaki ayrıntılı bilgilere makalemizden ulaşabilirsiniz.

 • Web sitemizde reklam yayınlamak ister misiniz?
 • 24 Eylül 2021 Psikoloji Yorum (0)

  Çocuklar birçok farklı nedenden dolayı gelişim bozuklukları ile karşı karşıya kalabilirler. Çocukların boy, kilo, sosyal ve duygusal becerilerinin ya da zihinsel durumların yaşı ile doğru orantılı olması gerekir. Fiziksel ve zihinsel gelişim, biyolojik etmelerden, çevresel ve psikolojik faktörlerden dolayı değişiklikler gösterebilir. Bu durumlarda gelişim bozuklarının ortaya çıkması yol açar.

  Çocukların her biri benzersizdir ve kendilerine ait çeşitli özellikleri vardır. Bu nedenle gelişimsel bir bozukluğu olan çocukların tedavisi için çocuğun özel ihtiyaçlarına ve durumuna göre en uygun tedavi süreci planlanmalıdır. Bu bozuklukların tedavisinde en önemli etken erken teşhis ve yoğun eğitimlerdir. Çocuklara uygulanacak olan eğitim ile çocuğun çok yönlü olarak desteklenmesi, çocuğun iletişim, akademik ve sosyal becerileri geliştirilerek normal bir yaşam sürmesi sağlanabilir.

  Gelişim Bozuklukları Nelerdir?

  Gelişim bozuklukları arasında otizm, rett sendromu, çocukluğun dezintegratif bozukluğu, asperger sendromu ve başka türlü adlandırılmayan yaygın gelişimsel bozukluk yer almaktadır.

  Otizm

  Otizm erken çocukluk dönemlerinde ortaya çıkan ve yaşam boyu süren bir rahatsızlıktır. Sosyal ilişkiler, iletişim, davranış ve bilişsel gelişmelerde gecikme ve sapmayla ortaya çıkan nöropsikiyatrik bozukluk olarak tanımlanır. Otizm hakkındaki tüm ayrıntılı bilgilere vermiş olduğumuz linkten ulaşabilirsiniz.

  Rett Sendromu

  Rett sendromu yalnızca kızlarda görülen bir bozukluktur. En önemli belirtilerinden bir tanesi normal doğumdan sonraki beşinci aya kadar normal bir gelişim gösteren kız bebeğinin beşinci aydan sonra başının büyümesinin giderek durmasıdır. Bu rahatsızlıkla karşı karşıya olan bireyler ellerini belli bir amaca yönelik olarak kullanmaktan vazgeçmeleri ve tipik el hareketleriyle ayırt edilirler. Bu durum bebeklerin iletişim kurmalarında, yürümesinde ve konuşmasında çeşitli bozulmalara yol açar.

  Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu

  Bu rahatsızlıkla karşı karşıya olan çocuklar genellikle doğumdan sonraki iki yıl içinde normal gelişimlerini tamamlarlar. Genellikle 3 – 4 yaşları arasındaki çocuklarda ortaya çıkan bu rahatsızlık, ortaya çıkmaya başlamasından sonra çocukta kaygı, huzursuzluk gibi problemlere yol açar. Ayrıca bu hastalık konuşma, yürüme gibi çeşitli kazanılmış olan becerilerin hızla yitirilmesine yol açar.

  Asperger Sendromu

  Genellikle Otizm ile karşı karşıya olan bireylerde görülen sosyal ilişki ve iletişim sorunları yaşamalarına yol açan bir hastalıktır. Bu hastalıkla karşı karşıya olan bireyler genellikle normal veya normalin üstünde bir zeka seviyesine sahiptirler. Asperger Sendromu hakkındaki tüm ayrıntılı bilgilere vermiş olduğumuz linkten ulaşabilirsiniz.

  Başka Türlü Adlandırılamayan Yaygın Gelişimsel Bozukluk

  Karşılıklı olarak kurulan toplumsal etkileşimde ağır ve yaygın gelişimsel bozukluk olmasının yanı sıra, bireyin sözel ve sözel olmayan iletişim becerilerinin gelişmesinde bozukluk olması ya da gelişimsel bozuklukların belirtilerini tam karşılamayan semptomlar gösteren bozukluktur.

  Gelişim Bozuklukları Nedenleri Nelerdir?

  Gelişim bozuklukları nedenleri arasında biyolojik, çevresel ve psikolojik faktörler yer almaktadır. Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimler biyolojik etkenlere bağlı olduğu kadar, çevresel faktörlere de bağlıdır. Çocukların sağlıksız ve yetersiz beslenmesi, düzensiz ve kalitesiz bir şekilde uyuması gibi çevresel faktörler çocukların gelişimini etkilemektedir. Çevresel faktörler çocuklarının gelişimini etkilememesi için çocukların sağlıklı ve yeterli seviyede beslenmesi gerekir. Ayrıca gelişimlerini tam olarak tamamlayabilmeleri için düzenli ve kaliteli şekilde uyumaları gerekir.

  Çocukların gelişimdi psikolojik nedenlerde oldukça fazla etkilidir. Ebeveynleri tarafından yeterli ilgiliyi görmeyen çocukların gelişim problemleriyle karşı karşıya kalma olasılığı oldukça yüksektir. Çocuğun gelişimine katkı sağlayabilmek için ebeveynlerin çocukları ile birlikte oyunlar oynaması, onlarla ilgilenmesi oldukça önemlidir. Bu şekilde çocukların zihinsel gelişimi olumlu ve yeterli düzeyde ilerler.

  Gelişim Bozuklukları Belirtileri Nelerdir?

  Çocuklarda gelişim bozukluğu kendilerini bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal şekilde belli edebilir. Gelişim Bozuklukları Belirtileri şu şekilde sıralanabilir.

  Fiziksel Belirtiler

  Gelişim bozukluklarıyla karşı karşıya olan çocuğun motor becerilerinde, yürümesinde, bir şeyleri atıp tutmasında, konuşmasında ve benzeri durumlarda yaş grubuna göre gerilik göstermesiyle kendini belli edebilir.

  Duyusal ve Sosyal Belirtiler

  Çocuğun sosyalleşmesinde ve kendini açıklamasında, duygularını ifade etmesinde bir anormallik durumu olmasıdır. Duygusal veya sosyal şekildeki gelişim bozukluğu olan çocuk genellikle akranlarıyla iletişim kuramaz, oyun oynayamaz. Kendini korumakta zorlanabilir ya da saldırgan davranışlar sergileyebilir.

  Zihinsel Belirtiler

  Gelişim problemlerinden herhangi biriyle karşı karşıya olan çocuklar çevrelerinde olanları anlamada, problem çözmede, neden sonuç ilişkisi kurma gibi durumlarda zihinsel becerilerini yaşıtları kadar kullanamaz.

  Gelişim Bozuklukları Tedavisi Nasıl Olur?

  Ebeveynler çocuklarında meydana gelen çeşitli gelişim bozuklukları, bu durumların tam olarak ne olduğunu bilmediklerinden ya da adlandırmadıklarından dolayı görmezden gelebilirler. İlerleyen zamanlarda bu durumların kendiliğinden ortadan kalkacaklarını düşünebilirler. Ancak bu rahatsızlıklar erkenden dönemlerde teşhis edilmezse ve tedavilerle kontrol altına alınmazsa ciddi boyutlara ulaşabilir ve tedavi için geç kalınabilir. Bu nedenle çocuklarınızın gelişimlerinde yaş gruplarındaki bireylere göre gerilemeler görüyorsanız biran önce uzman hekimleri başvurmalısınız.

  Gelişim bozuklukları tedavisi için erken teşhis çok fazla önemlidir. Erken teşhis ile çocuklardaki gelişim bozuklukları kontrol altına alınabilir ve çocuğun ilerleye dönemlerde yaşamını normal bir şekilde devam ettirmesine yardımcı olunabilir.  Bunun için çocuklarınızda zihinsel, fiziksel, duygusal ve sosyal belirtileri gözlemlediğinizde uzman psikologlara ya da ilgili uzmanlara başvurarak çocuklarınızı tedavi ettirmelisiniz.

 • Web sitemizde reklam yayınlamak ister misiniz?