Simetri hastalığı genel olarak bir takıntı durumudur. Genellikle obsesif kompulsif hastalığının bir belirtisi olarak ortaya çıkan psikolojik bir hastalıktır. Bu hastalık insanların çevrelerindeki objelerin duruşlarında ve bulundukları durumda bir düzen olmasını istemine neden olur. Bu nedenle bu hastalıkla karşı karşıya olan bireyler kendi düzenlerine aykırı bir durum gördüklerinde bu durumu aşırı derece rahatsız olurlar ve düzeltmeye çalışırlar.

Simetri hastalığı olan bireyler çevrelerindeki eşyaların ya da çeşitli nesnelerin belirli bir düzen içinde olmasını, doğru şekilde sıralanmasını gibi çeşitli durumlara uygun olmasını isterler. Bu durumlardan herhangi birinde meydana gelebilecek olan değişimler ya da bozukluklar insanların takıntısı haline gelir ve bu durumdan aşırı derece rahatsız olurlar. Bu nedenle bu değişimleri veya bozuklukları biran önce düzelte bilmek için çaba sarf ederler. Tüm bu durumlar nedeniyle bu hastalık mükemmellik takıntısı olarak da adlandırılır. Bu takıntı hali bireyin yaşam kalitesini düşürdüğü ve bireyi psikolojik olarak sıkıntıya soktuğu için tedavi edilmesi gerekir.

Simetri Hastalığı Kimlerde Görülür?

Simetri Hastalığı Kimlerde Görülür?

Simetri hastalığına neden olabilecek birçok farklı etken yer almaktadır. Bu nedenler genellikle bir psikolojik rahatsızlık ile birlikte ortaya çıkmaktadır. Ancak genel olarak Simetri Hastalığı nedenleri şu şekilde sıralanabilir.

 • Obsesif Kompulsif bozukluk hastalığının varlığı
 • Aile bireylerindeki herhangi bir psikolojik rahatsızlık genetik nedenlerden dolayı bireylere geçebilir.
 • Kişinin içsel olarak yaşadığı çatışmaların etkili boyuta ulaşarak patolojik boyutlara çıkması da bu hastalığın ortaya çıkmasında etkilidir.
 • İnsanların çeşitli psikolojik sorunlar sonucunda yaşamlarında meydana gelen değişmeleri geri düzene sokmak istemesi simetri takıntısına neden olabilir.
 • Travma, kaza ya da yaralanmalar sonucunda ortaya çıkan ruhsal ya da fiziksel sorunlar.

İnsanların çoğunda simetri isteği bulunabilir. Ancak bu durumun bir hastalık boyutuna ulaşabilmesi için yukarıdaki nedenlerinde eşlik etmesi gerekir. Ayrıca simetri takıntısının patolojik boyutları ulaşması gerekir.

Simetri Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Simetri Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Simetri hastalarının göstermiş oldukları semptomlar, bu hastalığın neyden kaynaklandığına göre değişiklikler gösterebilir. Ancak simetri takıntısı olan bireylerin göstermiş olduğu belirtiler geneldir. Simetri hastalığı belirtileri;

 • Bireylerin temizlik ve mekan düzeni konusunda aşırı derecede hassasiyet göstermesi
 • Bireylerin yaşadıkları ya da zaman geçirdikleri mekanları sürekli olarak aşırıya kaçacak şekilde temizlemesi
 • El, yüz yıkama ya da duş alma gibi vücut temizliklerinin gerçekleştirilmesinde aşıra kaçmak
 • Yaptığı tüm işleri mükemmel şekilde gerçekleştirme isteği
 • Çevresinde eşyaları ve nesneleri kendi düzenine göre yerleştirme
 • Bireyin kendi düzenine uygun olmayan mekan ve ortamlara girdiğinde aşırı huzursuzluk ve rahatsızlık duyma nedeniyle bu durumları düzeltme istediği
 • Takıntı haline gelmiş ve önüne geçemediği davranışlar ya da alışkanlıklar
 • Yazı, çizim ve resim gibi yazıp çizilecek olan işlerde mükemmelliği yakalayabilmek için yaptığı işlemleri sürekli yeniden denemesi
 • Yaşantısındaki gerçekleştirdiği düzende meydana gelen değişmeler sonucunda odaklanamama ya da motivasyon kaybı yaşanması
 • Bir işi yapıp bitirdikten sonra işin bitip bitmediğinden emin olmayıp sürekli olarak kontrol etmek
 • Ortalıkta hiçbir neden yokken kişinin çevresindeki eşyaları, nesneleri ya da hayatında çeşitli düzenlemeler yapmak istemesi

Yukarıda bahsetmiş olduğumu tüm belirtiler insanların çoğunluğunda da vardır. Belirli dönemlerde ortaya çıkarak zaman içinde kendiliğinden gidebilir. Ancak bu durumlar sürekli hale geldiğinde simetri takıntısı olduğunu işaret edebilir.

Simetri Hastalığı Tedavisi Nasıl Olur?

Simetri Hastalığı Tedavisi

Simetri takıntısı sanılanın aksine kolaylıkla tedavi edilen bir durumdur. Ancak bu Simetri hastalığı tedavisi genellikle zaman gerektirir. Hastalığın tedavisi için hangi yöntemlere başvurulacağı, hasta bireyin gösterdiği semptomlara ve bu semptomların şiddetine göre değişiklik gösterebilir. Hafif şiddette semptom gösteren bireylerin tedavisinde bilişsel davranışçı terapiye başvurulabilir.

Simetri hastalığında şiddetli semptomlar gösteren bireylerin tedavisinde ise ilaç tedavisi ile çeşitli tedaviler bir arada uygulanır. Ayrıca Obsesif Kompulsif bozukluğu çok ileri seviyelere ulaşmış olan ve kendi için tehlike oluşturabilecek duruma gelmiş olan bireylerin tedavisinde yataklı tedavilere de başvurulabilir. Bu kişilerin tedavisinde bilişsel davranışçı terapi, ilaç tedavileri birlikte uygulanır ve hasta bireyin kontrolü sık aralıklarla ve sürekli olarak gerçekleştirilir.

Simetri hastalığının tedavi edilmemesi durumunda semptomlar daha da şiddetlenebilir. Bireyin sağlığını tehlikeye sokacak derecelere ulaşabilir. Ayrıca hastalığın tedavi süreci ne kadar geç olursa tedavi başarı oranı da düşebilir. Bu nedenle simetri takıntınız olduğunuzu düşünüyorsanız psikologlara başvurarak hastalığın teşhisi için yardım alabilirsiniz. Psikologlar sizlere çeşitli testler uygulayarak, sizlerle sohbet ederek ve hastalık geçmişinizi inceleyerek hastalığın teşhisini koyabilir. Daha sonra size en uygun tedavi sürecini planlayarak sizlere yardımcı olabilir.

Would you like to share your thoughts?